โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
“ ห่วงใย ให้ความรัก สร้างความรู้ คู่คุณธรรม ”
โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
“ ห่วงใย ให้ความรัก สร้างความรู้ คู่คุณธรรม ”
Previous
Next

หลักสูตรการเรียนการสอน

น้องน้อย Daycare 1 ปีครึ่ง

Mostessori Toddler Activities
เล่นสื่อศึกษา พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกทักษะชีวิต

ระดับอนุบาล

  • Pre-K เตรียมอนุบาล เน้นความพร้อม ฝึกทักษะ ปูพื้นอ่านเขียน
  • K1 อนุบาล 1 English - Chinese Activity Program ครูต่างชาติเจ้าของภาษา
  • K2 - 3 อนุบาล 2-3 Extra English Program อังกฤษ ครูต่างชาติ 50% เสริมจีนกลาง

P 1-6 ประถม 1-6 Tri Genius Program

เน้นวิทย์-คณิต-อังกฤษ ครูต่างชาติ เสริมจีนกลางเรียนครบ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมคอม, STEM, CODING, พละน้ำ

Mostessori Toddler Activities
เล่นสื่อศึกษา พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกทักษะชีวิต

Aged 18 months up Montessori Toddler Activities Educational Games, Gross and Fine Motor development plus life skills

  • Pre-K เตรียมอนุบาล เน้นความพร้อม ฝึกทักษะ ปูพื้นอ่านเขียน
  • K1 อนุบาล 1 English – Chinese Activity Program ครูต่างชาติเจ้าของภาษา
  • K2 – 3 อนุบาล 2-3 Extra English Program อังกฤษ ครูต่างชาติ 50% เสริมจีนกลาง
  • Pre-K: Focusing on readiness, skill drills, basic reading and writing
  • K.1 : English and Chinese Activity Programs by native speaker teachers
  • K.2-3 : Extra English Program – English and Mandarin Chinese by native speaker teachers

เน้นวิทย์-คณิต-อังกฤษ ครูต่างชาติ เสริมจีนกลางเรียนครบ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมคอม, STEM, CODING, พละน้ำ

Main focus on Science, Mathematics and English
English by foreign teachers, Mandarin Chinese supplemented
Curriculum covers all 8 learning areas
Extra-curricular activities include computer training ,STEM ,CODING and basic swimming skills