:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO

 

 

 

 
 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   
กิจกรรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร (เทเวศร์)
   
กิจกรรมวันวิชาการ (เทเวศร์)
   
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10(เทเวศร์)
   
ภาพกิจกรรมรักการอ่าน(เทเวศร์)
   
โครงการนิทานคุณธรรม เรื่องลูกช้างผู้ดื้อรั้น
   
กิจกรรมวิยยาศาสตร์ เรื่อง หมุดลอยน้ำ
   
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
กิจกรรมภายนอก โอวัลติน
   
กิจกรรมถายนอก Kizventure park (เทเวศร์)
   
กิจกรรมถายนอก Kizventure park
   
ภาพกิจกรรมโครงการปันฝัน ปันยิ้ม
   
ภาพงานเเสดงกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
   
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา(ถวายเทียนพรรษาวันสุวรรณคีรี)
   
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 62
   
ภาพกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
   
ภาพรับรางวัลพัฒนาการเรียนดี
 
กิจกรรมฐานซัมเมอร์ระดับอนุบาล รุ่งประชา
   
กิจกรรมฐานซัมเมอร์ระดับอนุบาล เทเวศร์
   
กิจกรรมทัศนศึกษาซัมเมอร์ระดับอนุบาล
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล
   
กิจกรรมภายนอก D -nee Kids รุ่งประชา
   
กิจกรรมภายนอก D -nee Kids เทเวศร์
   
กิจกรรมภายนอก Hi - Q 3 plus รุ่งประชา
   
กิจกรรมภายนอก Hi - Q 3 plus เทเวศร์
   
กิจกรรมวันไหว้ครู 20 มิถุนายน 2562 รุ่งประชา
   
กิจกรรมวันไหว้ครู 27 มิ.ย. 2562 เทเวศร์
   
กิจกรรมอบรมครูประจำปี 2562
   
พิธีไหว้ครู 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา
   
 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   
ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4-6
   
ภาพกิจกรรมครืสต์มาส
   
ภาพกิจกรรมวันปีใหม่
   
ภาพเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป. 1-3
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   
กิจกรรมกิฬาสีประจำปี 2561 รุ่งประชา
   
กิจกรรมกีฬาทางน้ำประจำปี 2561 เทเวศร์
   
กิจกรรมวันลอยกระทง รุ่งประชา
   
กิจกรรมวันลอยกระทง เทเวศร์
   
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล 14 มิถุนายน 2561 รุ่งประชา
   
กิจกรรมไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561 เทเวศร์
   
กิจกรรมสัปดห์วันวิชาการประจำปี 2561 เทเวศร์
   
ขยายผลการอบรมระดับอนุบาล รุ่งประชา
   
โครงการนิทานคุณธรรม เทเวศร์
   
ทัศนศึกษา Dino Saur Planet รุ่งประชา
   
ทัศนศึกษาที่ SAFARI WORLD เทเวศร์
   
ทัศนศึกษาที่ สสส รุ่งประชา
   
ทัศนศึกษาที่ สสส เทเวศร์
   
ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล รุ่งประชา
   
อบรมก่อนเปิดเทม 2561 รุ่งประชา
   
อบรมภาษาอังกฤษประจำปี 2561 เทเวศร์
   
อำลา-อาลัย นักเรียนระดับอนุบาล 3 10 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่งประชา
   
ภาพกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2561
   
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
   
ภาพกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
   
ภาพกิจกรรมสัปดาห์งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
   
ภาพกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
   
กิจกรรมฐาน STEM_camp ตุลาคม 2561
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
   
กิจกรรมวันครีสต์มาสและวันปีใหม่ระดับประถม
   
กิจกรรมวันครีสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ระดับอนุบาล
   
กิจกรรมวันเด็ก12ม.ค.61 รุ่งประชา
   
กิจกรรมวันครีสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เทเวศร์
   
กิจกรรมวันเด็ก12ม.ค.61 เทเวศร์
   
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
   
กิจกรรมการแข่งกีฬาสีระดับอนุบาล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 (รุ่งประชา)
   
การแข่งกีฬาสีระดับอนุบาล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 (เทเวศร์)
   
กิจกรรมถวายราชสดุดี
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 33 ระดับประถม
   
กิจกรรมลอยกระทงระดับประถม (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมลอยกระทงระดับอนุบาล (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมวันลอยกระทงระดับอนุบาล (เทเวศร์)
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   
การแข่งขันทักษะ (รุ่งประชา)
   
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (รุ่งประชา)
   
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (รุ่งประชา)
   
การแสดง (รุ่งประชา)
   
กิจกรรม Cooking ระดับเตรียมอนุบาล(รุ่งประชา)
   
กิจกรรมคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันภาวนาเพื่อสันติภาพในโลก (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ประถม) การแสดง การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมฐาน มอบเกียรติบัต
   
กิจกรรมฐาน (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมตลาดนัด T.P.R ระดับประถมศึกษา (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมถูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรอ.1 โดย ทันตแพทย์หญิงหทัยกานต์ วุฒิจรรยารักษ์ หัวข้อ ฟ.ฟันสะอาดจัง (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ระดับประถม (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมรักการอ่านระอนุบาล (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระดับประถมศึกษา (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ.3 (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมสัปดาห์วันวิชาการประจำปี2560 (อนุบาล) การแสดง การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมฐาน มอบเกียรติบัต (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมสัปดาห์วันวิชาการประจำปี2560 (อนุบาลรุ่งประชา)
   
กิจกรรมหน้าแถวระดับอนุบาล (รุ่งประชา)
   
โครงการนินิทานเพื่อนรัก เรื่องต้นข้าวหนีไป (รุ่งประชา)
   
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ (รุ่งประชา)
   
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี บางปะอิน เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 18 ก.ค. 2560 (รุ่งประชา)
   
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (เทเวศร์)
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล (เทเวศร์)
   
โครงการนิทาน เรื่อง ราชสีห์กันหนู (เทเวศร์)
   
กิจกรรมฐานระดับอนุบาล (เทเวศร์)
   
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเปรมประาวัฒนา (เทเวศร์)
   
ทำความสะอาดใหญ่ (มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก)
   
กิจกรรมฐานระดับอนุบาล ( SUMMER ) ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมฐานระดับอนุบาล ( SUMMER ) ( เทเวศร์ )
   
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ( SUMMER ) ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ( SUMMER ) ( เทเวศร )
   
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา ( SUMMER ) ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมอบรมครูก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ( เทเวศร์ )
   
กิจกรรมปฐมนิเทศระดับอนุบาล ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมกลางแจ้ง ( พละระดับอนุบาล ) ( เทเวศร์ )
   
กิจกรรมอบรม - สัมมนาครูก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 60 ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับอนุบาล (เทเวศร์)
   
คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันภาวนาเพื่อสันติภาพในโลก ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมเล่นน้ำเล่นทราย ( เทเวศร์ )
   
กิจกรรมเพลงเด็กและนิทานสำหรับเด็ก โดยครูอภิญญรัตน์ ทรัพย์แสนยากร ( รุ่งประชา )
   
อบรมโครงการธรรมะสู่อนุบาล ( เทเวศร์ )
   
อบรม THE 7 HABITS ( รุ่งประชา )
   
อบรมธรรมะสู่อนุบาล โดยพระครูสังฆรักษ์ปรีชา ( รุ่งประชา )
   
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรย์รัชกาลที่ 8 ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับระดับอนุบาล ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมกลางแจ้ง ( พละระดับอนุบาล ) ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล เรื่องการละลายของน้ำตาล ( รุ่งประชา )
   
กิจกรรมฐานวันเสาร์ระดับอนุบาล ( รุ่งประชา )
   
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
   
กิจกรรมลอยกระทง รุ่งประชา
   
กิจกรรมลอยกระทง เทเวศร์
   
แข่งขันสังฆมลทล
   
กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล
   
กิจกรรมถวายราชสดุดี
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 32 ระดับประถมศึกษา
   
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   
ศึกษาดูงาน รุ่งประชา
   
กิจกรรมโอวัลติน เทเวศร์
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รุ่งประชา
   
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทเวศร์
   
กิจกรรมไหว้ครู
   
กิจกรรมวันแม่
   
กิจกรรมเข้าพรรษา
   
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
   
ทำความสะอาดใหญ่ ( มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก ) รุ่งประชา
   
ทำความสะอาดใหญ่ ( มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก ) เทเวศร์
   
กิจกรรมครูปุ๋ม
   
กิจกรรมหน้าแถว
   
ฝึกอบรมครู
   
เลือกตั้งสภานักเรียน
   
สัปดาห์วิชาการ
   
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
   
กิจกรรม Cooking เทเวศน์
   
กิจกรรม Cooking รุ่งประชา
   
กิจกรรมฐาน ระดับอนุบาล เทเวศน์
   
กิจกรรมฐาน ระดับอนุบาล รุ่งประชา
   
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
   
กิจกรรมวันแม่
   
กิจกรรมวันสถาปนาของลูกเสือแห่งชาติ
   
กิจกรรมวันไหว้ครูอนุบาล
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมไหว้ครูอนุบาล
   
กิจกรรมอาสาฬหบูชา
   
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนธรรมภิรักษ์
   
แยกหิ้งสิ่งมึนเมาออกจากขนมคบเคี้ยวของเยาวชน
ณ ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั้วเส็ง ธนบุรี
   
งานฉลองครบรอบ 45 ปี โรงเรียนธรรมภิรักษ์
   
ทัศนศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทเวศน์
   
 ทัศนศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่งประชา
   
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก เทเวศน์
   
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก รุ่งประชา
   
นิทรรศการอวกาศ ธ.ภ.ร. เทเวศน์
   
นิทรรศการอวกาศ ธ.ภ.ร. รุ่งประชา
   
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
   
ร้อง เล่น เล่านิทาน ครูปุ๋ม
   
รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
   
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
   
อบรบครูก่อนเปิดภาคเรียน
 
กิจกรรมปิดภาคเรียน เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2558
   
คณะครูอนุบาล เข้าร่วมโครงการอบรม ดนตรี นิทาน กับเด็กปฐมวัย โดย อภิญญรัตน์ ทรัพย์แสนยากร (ครูปุ๋ม)
   
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ – ระนอง
   
กิจกรรมภาคเรียน 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2557
   
คณะครูฟังการอบรมธรรมะโดย ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล (เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว)
   
คณะครูฟังการขยายผลการอบรม เรื่อง กระบวนการคิดและการอ่าน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
คณะครู ฟังการบรรยาย หัวข้อ สุขภาพที่ดี นำไปสู่สุขภาพการเงินที่แข็งแรง โดย คุณวิชญะ ชมชื่น (ผู้จัดการภาคอาวุโส) บริษัท ไทยประกันชีวิต
   
คณะครูฟังการอบรม หัวข้อ ท้า คิด ทำ (Challenge, Creative thinking, Learning by Doing) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมภิรักษ์
   
ครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าร่วมบันทึกรายการ ห้าเช้าข่าวใหญ่ ออกอากาศทาง ททบ.5 เรื่อง การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก
   
ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนธรรมภิรักษ์/โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรม 360° อัจฉริยะรอบด้าน กับ นมยูเอชที เอนฟาโกร เอพลัส (พี่อาววี่)
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Kodomo Hero Kids หน่วยพิทักษ์ฟันสะอาด กับวิทยาศาสตร์แสนสนุก จัดโดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันเข้าพรรษาที่ลานอาคารโรงเรียนธรรมภิรักษ์ และ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณคีรี
   
คณะครูศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนลาซาล (บางนา)
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
   
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “เบ๊น + โบ๊ท School Visit” จัดโดย บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรม 360°อัจฉริยะรอบด้าน กับนมยูเอชที เอนฟาโกร เอพลัส
   
โอวัลติน เข้าแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ เทเวศร์
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และ มิวเซียมสยาม
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารดีมีประโยชน์
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารดีมีประโยชน์
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ตอน “ท้า คิด ทำ สู่ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21”
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ตอน “ท้า คิด ทำ สู่ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21”
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทาน เพื่อนรัก เรื่อง ผึ้งน้อย จอมขยัน
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทานเพื่อนรัก เรื่อง ผึ้งน้อยจอมขยัน
   
กิจกรรมปิดภาคเรียน เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2557
   
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี – ลาวใต้
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ /โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษา Sampran Riverside
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ทัศนศึกษา Sampran Riverside
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ /โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   
กิจกรรมวันลอยกระทง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมวันลอยกระทง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 30 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 30 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์/โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์
   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ณ ค่ายป่าสักแค้มป์
   
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ป.1 – 3 แบบ Day Camp
   
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
   
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี Day Care
   
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – อนุบาล 3
   
กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษาสวนจิตรลดา
   
กิจกรรมงานอำลา – อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนธรรมภิรักษ์ /โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
   
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล

คณะครูฟังการอบรมหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “ทบทวนนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน” และ “การออกกำลังกาย” โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สกาวรัตน์  ธรรมภิรักษ์
คณะครูโรงเรียนธรรมภิรักษ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
   
PRESENTATION OF LONG SERVICE AWARD TO OUR FOREIGN TEACHER MARK
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนธรรมภิรักษ์/โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพลังสมองสร้างอัจฉริยะกับ เอนฟา
เอพลัส
   
กิจกรรม การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Tri Genius Program ผู้ปกครองระดับอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากและฟัน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ KODOMO
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณคีรี
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาหารดีมีประโยชน์
   
วิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่อง สกุลเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ทัศนศึกษา ณ NANMEEBOOKS Learning Center
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     
เรื่อง Recycle ขยะ และสร้างทัศนคติ การดูแลสุขภาพตนเอง
   
คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ Best Practice ด้านการจัดกิจกรรมปฐมวัย – ประถมศึกษา
   
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์  เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
   
วิทยากรจากกรมประมงให้ความรู้เรื่อง “รอบรู้เรื่องสัตว์น้ำ”ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
   
โครงการหนูน้อยรักการอ่าน ระดับอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนอนุบาล
ธรรมภิรักษ์เทเวศร์
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ดูเม็กซ์ ไฮคิว ทรีพลัส โยคิดส์ สคูลทัวร์
   
โอวัลติน เข้าแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
   
งานสัปดาห์วิชาการ ตอน “EXPLORE THE WORLD BEYOND CLASSROOM” ระดับชั้นประถมศึกษา
   
งานสัปดาห์วิชาการ ตอน “EXPLORE THE WORLD BEYOND CLASSROOM” ระดับชั้นอนุบาล
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการซูเปอร์จิ๋ว
ช่วง Super Smart ออกอากาศวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น.
ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมโครงการนิทานเพื่อนรัก เรื่อง แสงสว่างจากประภาคาร
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ดูเม็กซ์ ไฮคิว ทรีพลัส โยคิดส์ สคูลทัวร์
 กิจกรรมช่วง Summer เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
   

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ทำกิจกรรม ฐานการเรียนรู้
TPR Camp 2013
ตอน Extremely Brain Power สงสัย สืบเสาะ
สร้างสรรค์ เพิ่มพลังสมอง

 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ทัศนศึกษา ณ เจษฎา เทคนิค
มิวเซียม และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ทัศนศึกษ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 

คณะครูโรงเรียนธรรมภิรักษ์ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม(อัมพวา – คลองโคลน)

 
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 พ.ศ.2556
   
คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนธรรมภิรักษ์
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 29 ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 29 ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมฐาน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
   
นักเรียนระดับชั้น อ.3 ร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนธรรมภิรักษ์/โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดูเม็กซ์ ไฮคิว ทรีพลัส โยคิดส์ สคูลทัวร์
   
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ณ ค่ายป่าสักแค้มป์
   
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา
   
นักเรียนโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ร่วมกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ป.1 – 3
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / โรงเรียน อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษา ณ NANMEEBOOKS Learning Center
   
กิจกรรมกีฬา Day Care
   
กิจกรรมกีฬานักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
   
กิจกรรมกีฬาทางน้ำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมงานอำลา – อาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
   
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล
   
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา
   
กิจกรรมปิดภาคเรียน  เดือนตุลาคม พ.ศ.2556
   
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนธรรมภิรักษ์ /โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ทัศนศึกษา Siam Ocean World
   
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ Madame Tussauds และ Siam Ocean World
   
คณะครูทัศนศึกษา ประเทศเกาหลี
   
   กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
   

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล
 

 กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นประถมศึกษา
 
กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล 1– อนุบาล 3 
 
 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
 
ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นอนุบาล
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นประถมศึกษา
 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  ระดับชั้นอนุบาล
 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
สัปดาห์วิชาการ ตอน “สงสัย  สืบเสาะ  สร้างสรรค์  ประตูสู่ความ       เป็นเลิศ” ระดับชั้นอนุบาล
 
สัปดาห์วิชาการ ตอน “สงสัย  สืบเสาะ  สร้างสรรค์  ประตูสู่ความเป็นเลิศ” ระดับชั้นประถมศึกษา