:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
 
 

  ถิตินักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2554

ที่เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามสถานศึกษาต่างๆ

 ปีการศึกษา  2555

            โรงเรียนธรรมภิรักษ์
               
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  (รุ่งประชา)  ทั้งหมด  149  คน

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

จำนวน  (คน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนธรรมภิรักษ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)

โรงเรียนอัสสัมชัญ (ธนบุรี)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

โรงเรียนอำนวยศิลป์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ธนบุรี

โรงเรียนกสิณธรธนบุรี

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

49

23

3

16

8

5

6

2

11

1

9

1

1

2

1

1

2

1

1

1

5

 

รวม

149

สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2554

ที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามสถานศึกษาต่างๆ

 ปีการศึกษา  2555

 ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวน(คน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

  สวนกุหลาบวิทยาลัย

  สตรีวิทยา

  ทวีธาภิเศก

  โพธิสารพิทยา

  โยธินบูรณะ

  มัธยมวัดนายโรง

  วัดราชบพิตร

  เทพศิรินทร์

  เทพศิรินทร์ นนทบุรี

  เขมาภิรตารม

  สันติราษฎร์วิทยาลัย

  สาธิตสวนสุนันทา

  อัสสัมชัญ – ธนบุรี

  ITS อินเตอร์เนชั่นนัลสคูล

  ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ทราบชื่อโรงเรียน)

10

9

1

2

1

12

2

1

1

1

1

5

3

1

2

 

รวม

52