:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
นายภูริ ฟูวงศ์เจริญ

เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับพระราชทานทุน “มูลนิธิอานันทมหิดล”
จบการศึกษาระดับปริญญาโทและศึกษาต่อปริญญาเอกที่
Cambridge University ประเทศอังกฤษ

สำหรับผม โรงเรียนธรรมภิรักษ์เป็นมากกว่าอาคารสถานที่
หากแต่เป็นสถาบันแห่งภูมิปัญญา สถาบันที่เตรียมคนให้พร้อม
จะเป็นมนุษย์ ก้าวทางการศึกษาก้าวแรก ๆ ของเด็กทุกคนมัก
เป็นก้าวที่สำคัญที่สุดเสมอ และเมื่อใดที่ผมหันกลับมามองยัง
ก้าวทางการศึกษาก้าวแรก ๆ ของผม ผมมักอดไม่ได้ที่จะดีใจ
และรู้สึกโชคดีอย่างยิ่งที่ผมมีโรงเรียนธรรมภิรักษ์คอยช่วยให้
ผมสามารถเริ่มก้าวเดินได้อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะก้าววิ่ง
และก้าวกระโดดต่อไปในอนาคตข้างหน้า
   
นางสาวกชกร สุทธิกาญจน์

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปัจจุบันแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่ง ตำแหน่ง แพทย์ปฏิบัติการ 4

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาเป็นวันรับปริญญาของ
คณะแพทย์ ในวันที่เรียนจบ รู้สึกดีใจโล่งใจ และภูมิใจมาก
ซึ่งกว่าจะได้มีวันนี้ได้ ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้มาตลอด โดยเฉพาะที่
โรงเรียนธรรมภิรักษ์ บรรยากาศที่เรียนที่อบอุ่นและเอาใจใส่
ของคุณครูทุก ๆ ท่าน ที่ยังให้ความทรงจำดี ๆ เหล่านี้ยัง
เหมือนเพิ่งผ่านมาได้ไม่นาน… ลูกศิษย์คนนี้ต้องขอขอบคุณ
ครูทุกท่านจริง ๆ ค่ะ
   
นางสาวจียิน วรวิทธิ์เวท

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปัจจุบันแพทย์ใช้ทุนปีทีหนึ่ง สาขาศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สิบกว่าปีที่แล้วที่ได้ก้าวออกจากโรงเรียนธรรมภิรักษ์แห่งนี้
แต่ทุกความทรงจำยังแจ่มชัดราวกับเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันวาน
ช่วงเวลา 9 ปีที่ธรรมภิรักษ์ให้ความรู้และโอกาสต่าง ๆ การใช้
ชีวิตและเผชิญหน้าต่อสังคม การเรียนการสอนที่เอาใจใส่ทั้ง
อบรมขัดเกลาไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมถึงการดูแล
นักเรียนที่ครบถ้วนอย่างเป็นองค์รวม ทำให้ศิษย์เติบโตอย่าง
สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ความยอดเยี่ยมได้พิสูจน์ จากการที่
ลูกศิษย์เพียรกลับมารวมตัวในทุก ๆ ปี โดยฤกษ์งามยามดี
คือวันไหว้ครูและวันกีฬาสี และกลับมาเยี่ยมเยียนคุณครูเป็น
ประจำสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกสำหรับโรงเรียนประถม
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่ไม่ธรรมดาของเหล่าผู้ผ่าน
การศึกษาจากรั้วธรรมภิรักษ์ที่มีให้กับบ้านหลังนี้
   
นายศรัณยู ประชากริช (บีม)

พิธีกร ดีเจ และนักแสดง

“เทาและเหลืองรุ่งเรืองล้ำธรรมภิรักษ์ นี่คือสีและเพลงของ
โรงเรียน ถ้าพูดถึงโรงเรียนธรรมภิรักษ์ สิ่งแรกที่บีมนึกถึงคือ
เพลงประจำโรงเรียน และนั่นคือเพลงที่สองที่ร้องเป็นต่อจาก
เพลงชาติตั้งแต่วัยเยาว์ สนามที่เขียวอุดม คณะครูอาจารย์ที่
ล้วนแล้วแต่เป็นกันเอง นั่นคือเสน่ห์ของโรงเรียนธรรมภิรักษ์
ในสมัยนั้น” ผมเป็นนักเรียนธรรมภิรักษ์เต็มตัวตั้งแต่เตรียม
อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อของคุณครูทุก ๆ
ท่านผมยังจำได้และผมจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยผลักดัน
สถาบันที่มีคุณภาพต่อไป
   

นายปุรเชษฐ์ มนัสศิริเพ็ญ

- คะแนนสูงสุดของประเทศไทยในการสอบแอดมิชชั่นส์ ปีการศึกษา 2549
- คะแนนสูงสุดในการสอบเข้า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากโครงการฑูตเยาวชน

“โรงเรียนธรรมภิรักษ์ คือสถานที่ที่เป็นมากกว่าโรงเรียน ตลอดเวลากว่าเก้าปีที่ผมได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนที่นี่ ผมได้สัมผัสถึงความทุ่มเทในการสร้างโรงเรียน ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ของมาสเตอร์สะอาด และเหล่าผู้บริหาร ผมได้สัมผัสถึงความตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งในด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์เหมือนลูกของคุณครูทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่หล่อหลอมให้ผม และเพื่อน ๆ ธรรมภิรักษ์ทุกคนให้พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง”

 

   
นายชญานนท์  งามเบญจวงศ์
 
- เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปี 2554 กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ University of Washington (USA) สาขา Bioengineering
“ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้ารับการศึกษา
ในโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้
ทางด้านวิชาการแล้ว ยังได้สั่งสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและมารยาท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
ที่ขาดไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน คุณครูที่โรงเรียนธรรมภิรักษ์
เอาใจใส่นักเรียนทุกคน ทำให้นักเรียนเกิดความรัก
ความผูกพันกับโรงเรียนดังที่เห็นได้จากการที่มีศิษย์เก่า
มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอยู่เสมอ”

 

   
นายสิทธิ ชัยสุโรจน์

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Business Administration (Finance), the Graduate School of Business, Stanford University

“หกปีที่ได้ศึกษาในโรงเรียนธรรมภิรักษ์แม้จะเป็นเวลาสั้นๆ แต่ผม ก็ได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐาน และการอบรบสั่งสอนเป็นอย่างดี จากโรงเรียนแห่งนี้”

 

   
นายภาณุพล สัจยากร

อดีตแชมป์โลกครอสเวิร์ดเกมครั้งที่ 7 ปี 2003

“สำหรับตัวผมแล้ว รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผ่านการศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่สมัยชั้นอนุบาลจนจบระดับประถมศึกษา เป็นเวลา 9 ปีเต็ม นับเป็นช่วงเวลาและความทรงจำที่ดี รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นจากครูอาจารย์และเพื่อนๆทุกๆคน ปัจจุบันนี้ สภาพการใช้ชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับ
สมัยก่อน เด็กๆจะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ การปลูกฝังความคิด ความประพฤติที่ดีงามให้กับเด็กในวัยนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และผมมั่นใจว่า โรงเรียนธรรมภิรักษ์แห่งนี้ ได้ช่วยอบรมสั่งสอน เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเป็น อย่างดี ที่ผมมีวันนี้ได้ ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแต่ละท่าน และขออวยพรให้คุณครูทุกคนและโรงเรียนแห่งนี้ พบแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป"

 

   
นายอลงกต ปิติสันต์

เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย
ปัจจุบัน รับราชการในตำแหน่ง ผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรม

“แม้กาลเวลาจะผ่านไปค่อนข้างยาวนาน แต่ผมจำได้แม่นยำว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ทำให้ผมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ รวมถึงความเมตตาห่วงใยจากบรรดาคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งรำลึกถึงมิตรภาพอันอบอุ่นจากบรรดาเพื่อน ๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องทุกคน แม้ผมจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มาแล้วหลายปี แต่ภาพเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของผมอย่างไม่อาจ
ลืมเลือน ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า โรงเรียนธรรมภิรักษ์เป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตวัยเด็กของผม

 

   
นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม

นักกีฬายิงเป้าบิน ทีมชาติไทย
เหรียญทองประเภทบุคคล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
เหรียญเงิน กีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 15 กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
เหรียญทองแดง กีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 16 เมืองกวางโจว ประเทศจีน

 

   
ธนชัย อุชชิน (ป๊อด)

นักดนตรีและนักร้องนำวงโมเดิร์นด็อก

 

   
นภ พรชำนิ

นักร้อง
   
วิสารท กุลศิริ (โอ่ง AB Normal)

นักร้องและมือกีตาร์วง AB Normal

   
ครูพี่แนน – อลิสรา ธนาปกิจ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้คิดค้น “Memolody” เทคนิคเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แห่งโรงเรียน Enconcept E – Academy เจ้าของผลงานหนังสือสอนภาษาอังกฤษหลายเล่ม อาทิ แนนเนรมิต English is Alive, English Adventure กับครูพี่แนน
“แนนใช้เวลา 3 ปีแรกของเส้นทางการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ภาพบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างเพื่อนและความเอาใจใส่ของคุณครูทุกท่านยังประทับใจไม่รู้ลืม นอกจากความรู้แล้วสิ่งที่ได้รับจากที่นี่คือก้าวแรกในวัยเด็กที่สดใสและมั่นคง ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ที่ทำให้แนนหลงรักการศึกษาจนได้มามีโรงเรียนของตัวเองในวันนี้ค่ะ”
 
   
ต่อศักดิ์ เหรียญทิพยะสกุล

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าการสื่อสาร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Manager Director กลุ่มบริษัทเอเชีย และธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการบางกรวยวิลเลจ โครงการ The Egat Village โครงการ The Market โครงการ The Choice โครงการ The Market Square

 
   
วีรชาติ ศรีสโมสร

- รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี กองทุนสมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว
   
อนนต์ เดชะปัญญา

- เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นตัวแทนวาดรูปมอบให้ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
   
อังกูร จรรยางาม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี โครงการ Chemical
Engineering Practice School พระจอมเกล้าธนบุรี
- ปัจจุบัน ฝึกงานที่บริษัทไทยออยล์ ศรีราชา